"Η φωνή των παιδιών"

Εφημερίδα από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης

Υπεύθυνη δασκάλα: Πελαγία Παπαντωνίου

 

 

Μάιος - Ιούνιος 2014

Απρίλιος 2014

Μάρτιος 2014

Φεβρουάριος 2014

Δεκέμβριος 2013