Οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου μας

   
 

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης του σχολικού έτους 2009-2010, στα πλαίσια της δράσης του Υπουργείου Παιδείας για την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στη νέα γενιά, πήρε μέρος στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Οικολογικό αποτύπωμα σχολείων".

Στόχος του προγράμματος ήταν οι μαθητές, μετά από ενημέρωση και έρευνα της σχολικής μονάδας, να καταχωρούν τα δεδομένα στην ιστοσελίδα του προγράμματος, υπολογίζοντας το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου, δηλαδή την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα για την έκλυση της οποίας ευθύνεται το σχολείο με την κατανάλωσή του. Όλοι οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και συνειδητοποίησαν πως μπορούν οι ίδιοι να προστατέψουν το περιβάλλον. Στο τέλος του προγράμματος απονεμήθηκαν έπαινοι στους μαθητές για τη συμμετοχή τους.

Το συντονισμό του προγράμματος είχε ή δασκάλα της τάξης κ. Ελένη Κόχρονα.

 

Πατήστε εδώ για να δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας.