Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου - Γ΄ τάξη

   
   

Κωνσταντίνα Γιαμαρέλου

 

 

 

Μαρία Δημοπούλου

 

   

Αγγελική Κόκκοτα

 

   

Νίκος Μιχολιάς

 

   

Δήμητρα Μπαρμπαλιά

 

   

Έλενα Σακελλαριάδη

 

   

Χριστίνα Συρνιώτη

 

   

Σάββας Τυρίκος - Εργάς

 

   

Αγγελική Χασομέρη

 

 

   

Χάρης Χασομέρης