Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου - Α΄ τάξη

   
 

Ομαδική εργασία από τους μαθητές Αντωνία Αναστοπούλου, Αφροδίτη Γεωργανά, Μαρία Γιαννοπούλου, Νίκο Δημόπουλο, Θοδωρή Κατσούλα, Γιάννη Κουρουνιώτη, Νίκο Κωτσόπουλο, Γκενίσα Λίπε, Ηλιάνα Μπελεφάντη, Αλεξάνδρα Σακελλαριάδη, Άγγελο Σάλι, Θάνο Τυρίκο-Εργά, Κωνσταντίνο Χασομέρη.