20 Μαρτίου: Παγκόσμια Ημέρα Γαλλοφωνίας

   
 

Η 20ή Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Ημέρα αφιερωμένη στη Γαλλοφωνία.

Ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας περιλαμβάνει συνολικά 63 κράτη και από τις 5 ηπείρους.

Η Ελλάδα έγινε πλήρες μέλος της Γαλλοφωνίας στις 28-29 Νοεμβρίου 2006.

Η απόφαση της Ελλάδας για την ένταξή της στο Δ.Ο.Γ. υπαγορεύτηκε από την εκτίμηση της δυνατότητας πρόσβασης σε ένα σημαντικό forum με κοινή γλώσσα –τα γαλλικά- και ένα χώρο κοινών αξιών και αλληλεγγύης, του οποίου βασικά στοιχεία και στόχοι είναι: η προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η προώθηση της ειρήνης και της ασφάλειας καθώς και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η υποστήριξη της πολιτιστικής και γλωσσικής διαφορετικότητας.

(Πηγή: Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών)

Αυτή τη μέρα, οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης των Γαλλικών με την καθηγήτριά μας κ. Γιούλη Χασαπογιάννη, την αφιερώσαμε στη ΓΑΛΛΟΦΩΝΙΑ, ζωγραφίσαμε και κατασκευάσαμε τη σημαία της Γαλλοφωνίας ακούγοντας αγαπημένα γαλλικά τραγούδια και η ατμόσφαιρα ήταν superbe!!!

Vive le Français!!!