Έκθεση βιβλίου

   
 

Με αφόρμηση την ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας "Ο κόσμος των βιβλίων", οι μαθητές και οι μαθήτριες της Α΄ τάξης πραγματοποίησαν έκθεση βιβλίου στο χώρο του σχολείου μας, με τη βοήθεια της δασκάλας τους κ. Ελεάννας Ζάρκου, από τις 11 ως τις 12 Μαΐου 2011.

Τα βιβλία που παρουσιάστηκαν ήταν βιβλία που είχαν διαβάσει τα ίδια τα παιδιά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Την οργάνωση και την "ευθύνη" για την ομαλή λειτουργία της έκθεσης είχαν αποκλειστικά τα παιδιά. Έτσι είχαν τη δυνατότητα να αυτενεργήσουν, να επιχειρηματολογήσουν, να δουλέψουν ομαδικά και να προαχθούν οι αντίστοιχες κοινωνικές δεξιότητες.

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής, οι μαθητές και οι μαθήτριες παρήγαγαν γραπτό λόγο μέσω της δημιουργίας αφίσας, ανακοίνωσης και πρόσκλησης, ενώ έφτιαξαν και το δικό τους βιβλίο, το οποίο εικονογράφησαν τα ίδια.