Εκδρομή σε Βουλή, Ακρόπολη και

νέο Μουσείο Ακρόπολης, Νοέμβριος 2009