Εκδρομή σε Ολυμπία - Βάσσες (ναός Επικούριου Απόλλωνα),

27-5-2002