Εκδρομή σε Ολυμπία - Βάσσες (ναός Επικούρειου Απόλλωνα),

27-5-2002