Διαγωνισμός "Παιχνίδι και Μαθηματικά" 2010

   
 

Οι πρωτεύσαντες μαθητές του σχολείου μας στο διαγωνισμό της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας "Παιχνίδι και Μαθηματικά"

του έτους 2010 ήταν:

Ε΄ τάξη: Λάμπρος Καζναφέρης, Αθανασία Κουρουνιώτη και Βασιλική Χίνη.

ΣΤ΄ τάξη: Χρήστος Μπελεφάντης