Σχολικοί αγώνες 2007

   
 

 

Νικήτριες ομάδες:

Βόλεϊ αγοριών: 3ο Δημοτικό Σχολείο

Βόλεϊ κοριτσιών: 4ο Δημοτικό Σχολείο

Μπάσκετ αγοριών: 3ο Δημοτικό Σχολείο

Μπάσκετ κοριτσιών:1ο Δημοτικό Σχολείο

Ποδόσφαιρο αγοριών: 1ο Δημοτικό Σχολείο

Ποδόσφαιρο κοριτσιών: 1ο Δημοτικό Σχολείο