Σχολικοί αγώνες 2005

   
 

 

Στους σχολικούς αγώνες του 2005 το σχολείο μας κέρδισε 3 κύπελλα.

Νικήτριες ομάδες:

Βόλεϊ αγοριών: 1ο Δημοτικό Σχολείο

Βόλεϊ κοριτσιών: 3ο Δημοτικό Σχολείο

Μπάσκετ αγοριών: 1ο Δημοτικό Σχολείο

Μπάσκετ κοριτσιών:3ο Δημοτικό Σχολείο

Ποδόσφαιρο ΣΤ' τάξης αγοριών: 4ο Δημοτικό Σχολείο

Ποδόσφαιρο ΣΤ' τάξης κοριτσιών: 2ο Δημοτικό Σχολείο

Ποδόσφαιρο Ε' τάξης αγοριών: 3ο Δημοτικό Σχολείο

Ποδόσφαιρο Ε' τάξης κοριτσιών: 1ο Δημοτικό Σχολείο