Διαβάζοντας μια βυζαντινή εικόνα

   
 

 

Επίσκεψη των μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων στη Σχολική Βιβλιοθήκη του Ενιαίου Λυκείου Μεγαλόπολης, όπου η φιλόλογος κ. Ευαγγελία Σταματοπούλου είχε ετοιμάσει μια εργασία με θέμα τις βυζαντινές εικόνες. Οι μαθητές "διάβασαν" τις λεπτομέρειες μιας εικόνας και έμαθαν για την τέχνη της αγιογραφίας στο Βυζάντιο, απάντησαν σε ερωτηματολόγιο από τη βυζαντινή ιστορία και έγιναν κι αυτά καλλιτέχνες, φτιάχνοντας ζωγραφιές και ψηφιδωτά.