Επίσκεψη στο εργοστάσιο της ΔΕΗ, 18 Φεβρουαρίου 2013